تست شخصیت چشم ها چه چیزی درباره شما می گویند؟

21757

تست شخصیت چشم ها چه چیزی درباره شما می گویند؟

این تست شخصیت از روی چشمها طراحی شده است هم بسیار مفرح و هم به طرز عجیبی با شخصیت انسانها منطبق است.لازم نیست کار خاصی بکنید تنها یک نگاه سریع به این تصویر بیندازید. ببینید کدام یک از این چشمها نظر شما را جلب میکند و یا از کدام یک بیشتر خوشتان میآید؟

نتیجه تست:

۱- شما روح بزرگی دارید. به زبان خودمان آدم دلگنده ای هستید.شما از آن نوع شخصیتها هستید که هر کسی را به زندگی خود راه می دهید. به طرز محسوسی درونگرایید و ترجیح میدهید مشکلاتتان را در خلوت خودتان حل کنید تا اینکه آن را جار بزنید. شما اهل ریسک کردنید و از این کار زیاد هم صدمه دیدید. مهمتر آنکه شما از آن دسته آدمها هستید که با کمک کردن به دیگران در درون خود احساس آرامش و راحتی می کنید.

۲- ویژگی شخصیت شما وجدان است. شما انسان با وجدانی هستید.شما تلاش میکنید که به دیگران کمک کنید و زندگیشان را تغییر دهید. شما به بیعدالتیها و سختیهای زندگی توجه میکنید و تمام سعیاتان این است که در رفتارتان با دیگران بیعدالتی نداشته باشید و همه تلاشتان این است که بهترین انسان باشید.

- Advertisement -

۳- روح شما شکنجه شدهاست.شما گذشته سختی داشتید که هنوز آزارتان می دهد. شما فکر میکنید زندگی یک شکنجه مداوم است و از آن بیزارید.شما مدام میخواهید آرامش خود را بیابید. شما در اینکه در برابر مشکلات خود را بیابید و از پس آن برآیید متخصص شدهاید.

۴- شما یک دید فیلسوفانه به زندگی دارید.شما همیشه تمایل دارید که به هر چیز و اتفاقی با دید فلسفی نگاه کنید. و به هر چیزی با معنای عمیق و درونی آن میپردازید. شما فکر میکنید که هیچ وقت فلسفه زندگی را نمیفهمید و تنها سعی می کنید با آن کنار بیایید و این معمای زندگی را حل کنید و یا به نحوی از آن عبور کنید

۵- شخصیت شما مبهم و معما گونه است.زندگی شما پر از تناقض است. شما روحیه و خلق و خوی متفاوتی دارید و رفتارتان مدام تغییر میکند. این مسئله را خودتان میدانید اما برایتان سخت است که خلقتان را ثابت کنید. شما همیشه گامهای درست و به جایی برمیدارید و کم اشتباه میکنید و از زندگی پر رمز و راز خود لذت میبرید.

۶- شما روح حساسی دارید.شما همه چیز را حس می کنید و به سختی فراموش میکنید. شما حساسید و کوچکترین چیزها شما را آزار میدهد. شما در لحظه هم از خنده و شادی لذت میبرید و هم از غم و ناراحتی افسرده میشوید. با وجود روحیه شکننده و حساستان سعی میکنید به دیگران نشان دهید که چقدر باهوش و زیرک هستید .شما چشمان خاصی دارید که میفهمد چه اتفاقی قرار است بیفتد به عبارتی حس ششم شما فوقالعاده است.

۷- شما شخصیت ترسناکی دارید.شما به شدت پرانرژی و آتشین مزاج هستید. بهتر است بگوییم شخصیت شما کاملا شهوانی و هوس باز است. هیچ ویژگی زیرکانه و یا نافذی در شخصیت شما وجود ندارد. یا عاشقید و یا متنفر حد تعادلی وجود ندارد.شما هدفتان را فراموش نمیکنید و برای رسیدن به آن خوب تلاش می کنید. شما زود تصمیم میگیرید. شما همیشه ناراحتی و عصبانیت خود را پنهان میکنید و در هر زمانی انرژی دارید. شما می توانید یک آدم کاملا عصبی باشید و تا حد زیادی هم عجولید.

۸- شخصیت شما نمونه بارز یک آدم عجیب غریب است.شما از آن دسته آدمها هستید که علایق عجیب و غریب دارید و کارهای نامتعارف انجام میدهید.شما اصلا به سنتها و رسوم توجه نمیکنید و هر کاری که دوست دارید انجام میدهید بدون اینکه به عواقب کار خیلی توجهی داشته باشید. شما می خواهید همه بدانند که شما متفاوتید و با همه فرق دارید و هیچ چیزی برای پنهان کردن ندارید. شما دوست دارید همه مثل شما رفتار کنند و از همرنگ جماعت شدن بیزارید.

۹- شما یک درونگرای مطلقید.
شما حس ششم قوی دارید که انسانها و جهان را به گونهای دیگر درک میکنند. شما به راحتی از تن صدا و چهره کسی به حالات روحیاش پی میبرید. خیلی سخت است که کسی بتواند شما را وادار به کاری بکند و یا به شما دستور بدهد. شما شنونده فوقالعادهای هستید و خیلی عالی میتوانید خودتان را به دیگران معرفی کنید. شما به همه خواستهها و تواناییهای خود واقفید و اطرافیانتان را خیلی خوب تحت تاثیر قرار میدهید.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید