نقشه نوعروس برای ملاقات های پنهانی با دوست پسر سابقش

12292

نقشه نوعروس برای ملاقات های پنهانی با دوست پسر سابقش

رئيس آگاهي با بيان اينکه با عاملان و طراحان ماجراي ساختگي آ دم ربايي بايد برخورد جدي تري صورت گيرد چرا که اين گونه پرونده ها چند روز پليس و دستگاه قضايي را درگير مي کند به تشريح يکي از پرونده هاي مذکور پرداخت و در گفت وگوي اختصاصي گفت:

چند وقت پیش خانواده دختر نوجوان با مراجعه به پليس آگاهي عنوان کردند: دخترمان به قصد خريد لوازم آرايشي از منزل خارج شد اما تا روز بعد به خانه بازنگشت.

- Advertisement -

وقتي همه ما نگران بوديم ناگهان پيامکي از يک شماره تلفن ناشناس براي خواهر دختر جوان ارسال شد که در آن عنوان شده بود دختر شما نزد ماست و بايد تا آخر هفته براي آزادي او مبلغ 155 ميليون تومان بپردازيد.

سرهنگ «کارآگاه حميد رزمخواه» افزود: بررسي هاي مقدماتي پليس نشان مي داد که نوعروس به عقد جواني درآمده است و اعضاي خانواده مدعي هستند که هيچ اطلاعي از دخترشان ندارند اما با وجود آن که تجربه کارآگاهان اداره جنايي از ساختگي بودن ماجراي آدم ربايي حکايت داشت باز هم تحقيقات در اين پرونده با جديت خاصي دنبال شد و گروه ورزيده اي از کارآگاهان دايره مبارزه با آدم ربايي بررسي هاي تخصصي و تجزيه و تحليل هاي اطلاعاتي خود را در اين پرونده آغاز کردند.

وي اضافه کرد: در همين هنگام بود که پيامک هاي وحشت آور ديگري نيز براي خانواده مذکور ارسال شد که در آن به نقل از نوعروس گم شده عنوان شده بود مرا به خارج از شهر برده اند و در يک اتاقک تاريک نگهداري مي کنند، آن ها (آدم ربايان) قصد دارند مرا بکشند!

سرهنگ «رزمخواه» تصريح کرد: در اين ميان جوان غريبه ديگري با خانواده دختر ربوده شده تماس گرفت و عنوان کرد: من شما را نمي شناسم و فردي غريبه هستم اما پيامکي براي من از يک شماره ارسال شده است که محتويات آن نشان مي دهد دختر شما را گروگان گرفته اند و قصد خودکشي با خوردن مواد سمي را دارد!!

اين مقام ارشد انتظامي خاطرنشان کرد: اين پيامک ها موجب ايجاد وحشت براي خانواده دختر شده بود و آن ها از پليس مي خواستند تا هرچه سريعتر دخترشان را از چنگ گروگانگيران آزاد کند به همين دليل پليس جوان غريبه را براي پاره اي توضيحات به اداره جنايي احضار کرد ولي او مدعي شد که شماره تلفن مذکور ناشناس است و او هم به خاطر احساس وظيفه خانواده دختر را در جريان موضوع قرار داده است اما چون کارآگاهان به جوان غريبه هم مظنون شده بودند او را نيز به طور غيرمحسوس زيرنظر گرفتند تا جايي که جوان ياد شده در تماس با خانواده دختر ربوده شده عنوان کرد: من دلم به حال دخترتان مي سوزد و حاضرم خودروام را براي آزادي او بفروشم و پولش را در اختيار شما بگذارم! که همين موضوع ظن پليس را بيشتر کرد.

سرهنگ کارآگاه حميد رزمخواه ادامه داد: با اين وجود و با هدايت هاي مقام قضايي، کارآگاهان به رديابي هاي اطلاعاتي پرداختند و متوجه شدند که نوعروس جوان قبلا با پسر ديگري به صورت خياباني ارتباط داشته است! به همين دليل خواهر بزرگتر وي دوباره مورد بازجويي قرار گرفت و اين بار حقيقت ماجرا را درحالي فاش کرد که نتوانست اسناد پليس را انکار کند.

خواهر نوعروس گفت: خواهرم با جوان ديگري دوست بود و قصد داشت با او ازدواج کند ولي وقتي به اصرار خانواده ام به عقد فرد ديگري درآمد، طلاهايش را فروخت و به طور پنهاني يک دستگاه گوشي تلفن و سيم کارت خريد که هيچ کس از آن اطلاعي نداشت و آن شماره همين است که با آن برايم پيام مي فرستد.

رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي گفت: وقتي دوست پسر نوعروس جوان با دستور قضايي دستگير شد عنوان کرد که مدتي است با دختر مذکور ارتباط دارد اما نمي دانست که او به عقد فرد ديگري درآمده است اين جوان همچنين مدعي شد چند روز است که دختر او را ملاقات مي کند!

«سرهنگ رزمخواه» تصريح کرد: با اطلاعاتي که اين جوان در اختيار پليس گذاشت، دختر مذکور نيز در يک قرار صوري شناسايي و به پليس آگاهي هدايت شد و عنوان کرد که نوعروس جوان به همسرش علاقه اي ندارد چرا که او نه سيگار مي کشد! نه اهل مشروب است و نه غیرت دارد ! او يک بچه ننه است! همسرم را که به تازگي با او ازدواج کرده ام دوست ندارم و مي خواهم با دوست پسر سابقم ازدواج
کنم! به همين خاطر نقشه آدم ربايي را طرح کردم

اين دختر همچنين درباره ارسال پيامک براي جواني غريبه نيز گفت: آن جوان هم دوست پسر سابق خواهرم است! و من براي او پيامک فرستادم تا از طريق خواهرم خانواده ام را مجبور کند که پولي به من بدهند

سرهنگ رزمخواه با بيان اين که اين گونه پرونده ها پليس و دستگاه قضايي را چند روز درگير مي کند، خاطرنشان کرد: بايد با افرادي که با نقشه هاي ساختگي موجب ايجاد رعب و وحشت مي شوند، برخورد قاطعي صورت گيرد تا درس عبرتي براي ديگران شود.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید