شخصیت شناسی تصویری : کدام یک از مبل های راحتی را انتخاب میکنید؟

7104

شخصیت شناسی تصویری : کدام یک از مبل های راحتی را انتخاب میکنید؟

می توان ادعا نمود که نتایج این تست دستکم درصدی از واقعیات شخصیت ما را بیان خواهد کرد. برای مثال شکل ها و فرم های مورد علاقه ما از ویژگی های پنهان شخصیتی ما خواهند گفت

A.

- Advertisement -

انتخاب شما از اینکه روی چه نوع صندلی بشینید مشخص میکند فردی فضول هستید و خیلی سوال میکنید. بنظر میرسد تا میتوانید روی صندلی خود مینشینید تا داستان زندگی یکی از اشناهایتان را گوش دهید، دوست را دارید از همه چیز دیگران باخبر باشید. به چیزهای عجیب جذب میشوید

B.

براساس انتخاب شما، فردی محکم و قوی هستید. میتوانید تا مدت ها روی صندلی بشینید فقط بخاطر اینکه کتاب سخت خوان و پیچیده ای را تمام کنید.همواره ذهنتان را به افکار مشغول میکنید و برای خود زندگی خلق میکنید. میتوانید بصورت تیزبینانه از مشکلات خارج شوید و آسان ترین کار را برای حل مشکلات انتخاب میکنید.دقت و تیزبینی درشخصیت شماست

C.

براساس انتخاب شما از اینکه روی چه نوع صندلی بشینید مشخص است فردی باسلیقه و مؤدبی هستید، ارتباط روزانه خوبی با مردم دارید، دوست دارید خود را به بهترین شکل ممکن نشان دهید و میخواهید که نگاه ها به شما باشد. شخصیتی باکلاس، از طبقه بالا و کلاسیکی دارید. میتوانید نقد کننده خوبی باشید و دوست دارید در آرامش و مکان های ساکت بنشینید.

D.

براساس انتخاب شما فردی خلاق و پرنشاطی هستید، میتوانید آنقدر روی صندلی بنشینید تا اینکه ایده و طرح جدیدی به ذهنتان برسد. میتوانید دانشمند موفقی باشید چرا که شما دوستدار اکتشافات و تجربه های جدید هستید.در تنظیم وقتتان مشکل پیدا نمیکنید و همیشه کارهایتان طبق زمانی که درنظر گرفتید به انجام میرسند.

E.

براساس انتخاب شما، فردی ماجراجو هستید، دوست دارید چیزهای جدید را کشف کنید و جرات آنرا دارید. شما شخصی هستید که آرام نمیگیرد و گردش را دوست دارید. میتوانید خلبان خوبی باشید چرا که دوستدار سفرهای مداوم هستید و آرزوی سفرهای رویایی دارید. قدرت تصمیم گیری زود در شرایط سخت را دارید.

F.

واضح است که شما قوی و دوستدار کارهای جدی هستید. میتوانید آنقدر رویصندلی بنشینید تا اینکه ایده سخت و طولاني را تمام کنید. علاقه شدیدی به کار خود دارید و دوست دارید همیشه برنده باشید. ارتباط خوبی با اطرافیان دارید پس میتوانید تاجر خوبی باشید چراکه اطلاعات لازم برای تجارت را خوب بلد هستید.

G.

فردی تخیلی و پرآرزو هستید. بطور مدام در آرزوها و خیالهایتان غرق شده اید. معمولا ذهنتان شما را به جاهای دوردست بدون برگشت می فرستد. شاید برای دیگران فردی غیرواقعی و غیرمنطقی بنظر برسید. معمولا انقدر با افكار مشغول میشوید که دنیای اطراف خود را  فراموش میکنید. میتوانید راوی و نویسنده خوبی باشید چراکه ذهنتان همیشه آماده طرح کردن داستان ها و موضوع های جدید است.

H.

براساس انتخاب شما از اینکه روی چه نوع صندلی بشینید مشخص است فردی آرام هستید. از دیدگاه مردم شما از نوع افرادی هستید که گفتگو و همنشینی با آنها حوصله سربرنیست. مردم را دوست دارید. میتوانید رهبر خوبی باشید چراکه شما همیشه سعی در ایجاد صلح خارجی و داخلی برای خود و دیگران هستید. قدرت زیادی در کارشناسی کردن چیزها دارید، زیرا شما ترجیح می دهید باحوصله درمورد موضوعات فکر کنید و مشکلات را حل کنید.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید