ساناز : وقتی به هوش آمدم لباسی به تن نداشتم و منصور فیلم می گرفت!

28773

ساناز که سال ها برده خواسته های شوم پسرخاله اش بود در دادگاه افشاگری کرد . این دختر گفت:یکسال پیش سرکار بودم که پسرخاله ام در تماسی ادعا کرد خاله ام مریض است و من خودم را سریع به خانه شان رساندم هنوز خاله ام را ندیده بودم که منصور به من آبمیوه داد آنقدر تشنه بودم که سر کشیدم و سرم گیج رفت وقتی به هوش آمدم خودم را در وضعیت بدی دیدم . پسرخاله ام با موبایل در حال فیلمبرداری از بدن بدون لباسم بود فهمیدم به من تجاوز کرده است.

ساناز گفتاو از بدن برهنه من فیلم داشت و از آن به بعد من دستوراتش را انجام می دادم.

- Advertisement -

نمی دانستم چه کنم از ترس آبرویم به کسی حرفی نزدم تا اینکه خواستگار مورد علاقه ام آمد و منصور تهدیدم کرد اگر ازدواج کنم بیچاره ام می کند دیگر طاقت نیاوردم و تصمیم به شکایت گرفتم – حالا امیدوارم دستگاه قضایی او را به سزای اعمالش برساند و انتقام عذابهایی که این مدت به من داده را از او بگیرد .

با این ادعاها دستور بازداشت منصور صادر شد و او در دادگاه منکر هرگونه رابظه ای شد . جلسه بعدی قرار است با تحقیقات بیشتر این پرونده ادامه پیدا کند

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید