صدای عجیب از داخل تابوت مراسم خاکسپاری را برهم زد!

4532

افرادی که در مراکز مخصوص حمل جسد و انجام خدمات تدفین کار می کنند افرادی هستند صاحب خاطراتی کاملا عجیب تر از خاطرات دیگر انسان ها که یکی از آنها را اینجا خواهید خواند.

photo : tasnim

مراسم خاکسپاری یک زن 65 ساله در بوینس آیرس آرژانتین قبل از برگزاری بهم خورد چراکه چند تن از اعضای خانواده ی متوفی ادعا کردند که از داخل تابوت صدایی شنیده اند ؛ صدایی نامفهوم شبیه صدای گریه و حتی کشیدن ناخن به تابوت و همین حرفها کافی بود تا مراسم خاکسپاری بهم بخورد

ابتدا جمعیت حاضر با ادعای آن چند نفر مخالفت کردن و براینکه متوقف کردن مراسم گناه دارد تاکید داشتند اما اصرار آنها دیگران را به زنده بودن جسدی که چند دقیقه ی دیگر دفن خواهد شد آنها را دچار شک و تردید کرد برای همین جسم بی جان را دوباره برای معاینه و تایید مجدد مرگ به بیمارستان برگشت

- Advertisement -

صداهای عجیب از داخل تابوب زن 65 ساله

اقوام این زن به ماموران مسئول حمل جسد گفته بودند که از داخل تابوت صدایی مثل صدای گریه و حتی کشیده شدن ناخن به قسمت بالایی تابوت شنیده می شد و آنها مطمئن هستند که او زنده است . بعد از این کش و قوس ها و بازگردانده شدن جسد زن 65 ساله همسر متوفی و چند نفر از پزشکان برای بررسی علائم حیاتی و تایید زنده بودن احتمالی او به سمت خودرو حامل جسد رفتند اما طبق گزارشات محلی هیچ علائم حیاتی دیده نشد و مجدد مرگ او تایید شد تا این بار با اطمینان بیشتری جسد زن 65 ساله را به خاک بسپارند.
نظر پزشک بعد از شنیدن خبرهای عجیب درباره جنازه زن 65 ساله
پزشک بعد از بررسی و رد تمامی علائم حیاتی آن زن گفت حداقل 24 ساعت از مرگ قطعی این خانم گذشته است اما از قرار معلوم تایید دوباره مرگ او نیز نظر برخی را تغییر نداد و آنها همچنان اصرار داشتند که صدایی شنیده اند و او زنده است ؛ در نهایت بعد از مناقشات بسیار خانواده مرحوم به دفن جسم بی جان زن رضایت دادند. بعد از مراسم یکی از پزشکان در مورد صدا های عجیب گفت:احتمالاً این صدا ها در هنگام جابجایی تابوت و بر اثر انبساط و انقباض عضلات زن 65 ساله رخ داده است

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید